ПЛАНИ заходів з виконання покладених на Державну Азовську морську екологічну інспекцію
Інформаційна стаття про Державну Азовську морську екологічну інспекцію України
joomla

Незаконне знищення зелених насаджень на території Ясла – садку

До Державної Азовської морської екологічної інспекції надійшло звернення, щодо незаконного знищення зелених насаджень на території Ясла – садку № 45 «Ясочка», розташованого  за адресою: пр. Будівельників, 28, м. Маріуполь.

Під час реагування на дане звернення інспектори Держекоінспекції встановили, що були незаконно знищені 23 зелених дерева ясеня та акації, без відповідних дозвільних на те документів.

Детальніше...

Новий Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

З 18 грудня 2017 року діє Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», прийнятий Верховною Радою 23.05.17 (№ 2059-VIII).

Закон впроваджує нову європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) замість екологічної експертизи, передбаченої Законом «Про екологічну експертизу», що в свою чергу, втрачає чинність.

Крім того, Закон впроваджує зобов'язання, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС, а також дозволить забезпечити на належному рівні виконання Україною низки інших міжнародних зобов'язань.

Процедура ОВД спрямована на попередження та запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Детальніше...

Керівникам підприємств

 

 

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та з метою підвищення рівня ефективності природоохоронної роботи суб'єктів господарювання щодо запобігання забруднення довкілля, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління планує з 19 по 23 лютого 2018 року провести на госпрозрахунковій основі чергові курси підвищення кваліфікації спеціалістів природоохоронних служб підприємств на тему «Організація та здійснення управління і контролю у галузі раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища суб'єктами господарювання».

Навчально-тематичний план курсів (36 годин) передбачає такі навчальні модулі: охорона атмосферного повітря та водних ресурсів; поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами; здійснення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; охорона земельних ресурсів та зелених насаджень; дозвільні документи на викиди і скиди забруднюючих речовин, утворення і розміщення відходів; первинний облік та спостереження, правила технічної експлуатації газоочисних установок; методики розрахунку збитків за понадлімітні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; забруднення та засмічення водних та земельних ресурсів; методи інструментально-лабораторного контролю (моніторингу); зміни у законодавстві, насамперед, на виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; впровадження оцінки впливу виробничої діяльності на довкілля у напрямі реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища; поводження з відходами тощо.

Детальніше...

ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧЬ З ПРЕДСТАВНИКАМИ МЕТІНВЕСТУ

 

Громадська рада при Державній Азовській морській екологічній інспекції прийняла участь у робочій нараді керівництва ПрАТ «МК «Азовсталь» з громадськими організаціями, яка відбулася 14.11.2017року. Темою наради було виконання природоохоронних заходів та презентація проекту екологічної реконструкції доменної печі №3  на ПрАТ «МК «Азовсталь». 

Детальніше...

МАШТАБНА ЗАГИБЕЛЬ РИБИ

В гідрологічному заказнику загальнодержавного значення «Молочний лиман»  24 вересня 2017 року Державною Азовською морською екологічною інспекцією встановлено факт масової загибелі водних біоресурсів.

Сталося це з декількох причин:  у зв’язку з не функціонуванням  з’єднувального каналу між Азовським морем та Молочним лиманом з причин занесення його русла піском в наслідок негативної дії вітрів та внаслідок високої температури повітря що зумовлює підвищення випарованості води. Цей факт призвів до зменшення рівня води в лимані відносно рівня води в Азовському морі та до погіршення гідрологічного режиму заказника «Молочний лиман» (підвищення солоності води, зниження  розчиненого у воді кисню).

Детальніше...

Додаткова інформація