ПЛАНИ заходів з виконання покладених на Державну Азовську морську екологічну інспекцію
Інформаційна стаття про Державну Азовську морську екологічну інспекцію України
joomla

Підсумки роботи Державної Азовської морської екологічної інспекції за перше півріччя 2013 року

11 липня 2013 року відбулася зустріч з представниками місцевих ЗМІ, під час якої керівництво Державної Азовської морської екологічної інспекції підвело підсумки державного контролю за охороною навколишнього середовища та раціональним використанням природних ресурсів за 6 місяців 2013 р.

Протягом першого півріччя поточного року спеціалістами інспекції проведено 1190 перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства України на території Донецької, Запорізької, Херсонської областей. Держінспектори здійснювали контроль: за охороною і використанням вод і відтворенням водних ресурсів, охороною атмосферного повітря; охороною і використанням земель, у тому числі і землі водного фонду; за поводженням з відходами; охороною, захистом, використанням рослинного світу; охоронною, використанням та відтворенням тваринного світу; охороною, використанням та відтворенням водних живих ресурсів (в т.ч. рибних ресурсів); охороною, використанням та відтворенням природно-заповідного фонду; за радіаційною безпекою (в т.ч. в сфері поводження з джерелами іонізуючого випромінювання) та екологічний контроль транспортних засобів.

Загалом перевірено 660 об’єктів. За результатами перевірок складено 1908 протоколів про адміністративні правопорушення, притягнуто до відповідальності 1536 осіб, 362 матеріали передано на розгляд до судових органів У результаті призупинено виробничу діяльність на 20 об’єктах, що відбувалася з порушенням вимог природоохоронного законодавства України. Також  за звітний період мали місце 2 випадки аварійних забруднень об’єктів навколишнього середовища – забруднення баластними водами акваторій портів Маріуполь і Бердянськ т/х «Паффін». Гарною ж новиною є той факт, що викиди шкідливих речовин в атмосферу зменшилися на 202 тис. тон в порівняні з 2012 роком.

Державна Азовська морська екологічна інспекція продовжує виконувати усі необхідні заходи, щодо виконання вимог природоохоронного законодавства України на відповідних територіях. У той самий час, сумлінна людська відповідальність у поєднанні з зусиллями великих підприємств і влади – це значний крок до кращих показників, які будуть відомі вже на наступній подібній зустрічі!

Додаткова інформація